Antidoping i Norge

Friskis&Svettis - Antidoping Norge Friskis&Svettis jobber aktivt for å kunne tilby et rent, trygt og sunt treningsmiljø, og har tatt et klart standpunkt mot doping. I samarbeid med Antidoping Norge har vi derfor igangsatt holdningskapende og forebyggende arbeid knyttet til dette.
Friskis&Svettis er medlem av Fleridrettsforbundet, og er der igjennom også medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité (NIF). Som medlem av NIF har du mange rettigheter, men også noen plikter. En sentral plikt er å avstå fra bruk av dopingmidler. Som medlem av Friskis&Svettis må du derfor akseptere å bli innkalt til dopingkontroll, samt å avgi dopingprøve. Dette i henhold til NIFs dopingbestemmelser. Tester noen av våre medlemmer positivt på dopingkontroll, eller nekter å bli testet, vil de ble utestengt fra trening på alle våre lokaler.

Vi ber deg kontakte oss dersom du har spørsmål om vårt arbeid med antidoping eller om dopingkontroller i regi av Antidoping Norge.
Nærmere opplysninger finner du også på:

www.antidoping.no
www.rentidrettslag.no
www.friskissvettis.no
www.idrett.no
www.fleridrett.no
Friskis&Svettis - Rent idrettslag med Antidoping Norge


Sist endret av: Trond Johansen. Sist endret dato/tid: 15.05.2013 16:55:02

Anteo utvecklas av Defendo Sverige AB, 2007-2018 #95